Informasjon om personopplysninger.
1.Juli 2018 trer EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft. Reglene stiller strenge krav til den som samler inn og oppbevarer personopplysninger. Målet med regelverket er at opplysningene ikke misbrukes. Litra containservice AS forholder seg til regelverket, og vi vil i løpet av kort tid komme tilbake med et samtykkeskjema til alle kunder og samarbeidspartene. Informasjon om dette vil da ligge på vår hjemmeside www.litracontainer.no
Trond Larsen
Daglig leder
trond.larsen@litracontainer.no  Telefon : 46 74 70 50 Mobil   : 95 83 83 81
Informasjon om personopplysninger.
1.Juli 2018 trer EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft. Reglene stiller strenge krav til den som samler inn og oppbevarer personopplysninger. Målet med regelverket er at opplysningene ikke misbrukes. Litra containservice AS forholder seg til regelverket, og vi vil i løpet av kort tid komme tilbake med et samtykke- skjema til alle kunder og samarbeidspartene. Informasjon om dette vil da ligge på vår hjemmeside.
Trond Larsen
Daglig leder
trond.larsen@litracontainer.no  Telefon : 46 74 70 50 Mobil   : 95 83 83 81